STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI-"SZANSA"
 Pracownicy GCI
 Aktualności
 Archiwum
 Bezrobocie
 Niepełnosprawni cz.1
 Niepełnosprawni cz.2
 Niepełnosprawni cz.3
 GCI w Wielkopolsce
 Ważne adresy
 • Niepełnosprawni cz.3

  Inne akty prawne c.d.

  Pożyczki i kredyty studenckie

  • Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich (PDF)
  • Rozporządzenie MENiS Dz.U.04.196.2017 (PDF)

  Praca

  • Kodeks pracy (PDF)
  • Rozporządzenie MPS Dz.U.04.273.2711 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS Dz.U.03.169.1650 (PDF)
  • Ustawa o promocji zatrudnienia (PDF)
  • Ustawa o służbie medycyny pracy (PDF)

  Prawo budowlane

  • Prawo budowlane (PDF)
  • Rozporządzenie MTiGM Dz.U.00.63.735 (PDF)
  • Rozporządzenie MI Dz.U.02.75.690 (PDF)
  • Rozporządzenie MTiGM Dz.U.96.33.144 (PDF)

  Przejazdy

  • Prawo przewozowe (PDF)
  • Ulgowe przejazdy (PDF)
  • Rozporządzenie MI Dz.U.02.179.1495 (PDF)
  • Rozporządzenie MSWiA Dz.U.02.208.1774 (PDF)

  Ruch drogowy

  • Prawo o ruchu drogowym (PDF)
  • Rozporządzenie MI Dz.U.04.67.617 (PDF)
  • Rozporządzenie MI Dz.U.04.67.616 (PDF)
  Załączniki:

  Ustawy podstawowe

  • Pomoc społeczna (PDF)
  • Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (PDF)
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych (PDF)

  Wolontariat i NGO

  • Ustawa o wolontariacie (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS Dz.U.99.7.58 (PDF)

  WTZ i turnusy

  • Rozporządzenie MGPiPS Dz.U.03.100.926 (PDF)
  • Rozporządzenie MGPiPS Dz.U.03.100.927 (PDF)
  • Rozporządzenie MGPiPS Dz.U.04.63.587 (PDF)
  Załączniki do rozp.MGPiPS Dz.U.03.100.926
  Załączniki do rozp.MGPiPS Dz.U.04.63.587

  Wybory

  • Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (PDF)
  • Ordynacja do organów sam.teryt. (PDF)
  • Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (PDF)
  • Ustawa o wyborze prezydenta RP (PDF)
  • Rozporządzenie MSWiA Dz.U.01.81.888 (PDF)

  ZAZ i ZPCH

  • Rozporządzenie MGPiPS Dz.U.03.104.968 (PDF)
  • Rozporządzenie MGPiPS Dz.U.03.125.1161 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS Dz.U.00.6.77 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS Dz.U.99.3.22 (PDF)
  • Rozporządzenie RM Dz.U.04.98.989 (PDF)
  • Rozporządzenie RM Dz.U.04.98.990 (PDF)

  Zdrowie

  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (PDF)
  • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (PDF)
  • Rozporządzenie MZ Dz.U.04.275.2731 (PDF)
  • Rozporządzenie MZ Dz.U.04.276.2739 (PDF)
  • Rozporządzenie MZiOS Dz.U.95.132.653 (PDF)
  • Ustawa o świadczeniach finansowych ze śr.publ. (PDF)