STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI-"SZANSA"
 Pracownicy GCI
 Aktualności
 Archiwum
 Bezrobocie
 Niepełnosprawni cz.1
 Niepełnosprawni cz.2
 Niepełnosprawni cz.3
 GCI w Wielkopolsce
 Ważne adresy
 • Niepełnosprawni cz.2

  Inne akty prawne:

  Abonent RTV

  • Ustawa o opłatach abonentowych (PDF)
  • Rozporządzenie KRRiTV Dz.U.05.104.879 (PDF)

  Dodatki mieszkaniowe

  • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (PDF)
  • Rozporządzenie RM Dz.U.01.156.1817 (PDF)
  Załączniki do rozporządzenia
  • Deklaracja o dochodach (PDF)
  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (PDF)

  Dofinansowania

  • Rozporządzenie MPiPS Dz.U.02.96.861 (PDF)
  • Rozporządzenie MPS Dz.U.04.187.1940 (PDF)

  Dokumenty poświadczające prawo do ulg

  • Rozporządzenie MI Dz.U.02.179.1495 (PDF)
  • Rozporządzenie MSWiA Dz.U.02.208.1774 (PDF)
  • Rozporządzenie MPS Dz.U.04.203.2082 (PDF)
  Załączniki
  • Wzór legitymacji emeryta-rencisty (PDF)
  • Wzór 1 (PDF)
  • Wzór 2 (PDF)

  Kultura fizyczna

  • Ustawa o kulturze fizycznej (PDF)
  • Rozporządzenie RM Dz.U.97.63.395 (PDF)

  Muzea

  • Ustawa o muzeach (PDF)
  • Rozporządzenie RM Dz.U.97.130.854 (PDF)

  Oświata

  • Ustawa o systemie oświaty (PDF)
  • Rozporządzenie MENiS Dz.U.05.52.467 (PDF)
  • Rozporządzenie MENiS Dz.U.05.19.167 (PDF)
  • Rozporządzenie MENiS Dz.U.05.19.166 (PDF)

  Paszporty

  • Ustawa o paszportach (PDF)
  • Rozporządzenie RM Dz.U.03.41.346 (PDF)

  Poczta i telefon

  • Prawo pocztowe (PDF)
  • Prawo telekomunikacyjne (PDF)
  • Rozporządzenie MI Dz.U.05.68.592 (PDF)
  • Rozporządzenie MI Dz.U.04.5.34 (PDF)
  • Załącznik: oznaczenie paczek (PDF)

  Podatki

  • Ustawa o podatkach i połatach lokalnych (PDF)
  • Ustawa o podatku dochodowych od osób fizycznych (PDF)

  Poszukiwanie i przygotowanie do pracy

  • Rozporządzenie MGiP Dz.U.04.219.2222 (PDF)
  • Rozporządzenie MGiP Dz.U.04.161.1683 (PDF)
  • Rozporządzenie MGiP Dz.U.04.185.1912 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS Dz.U.00.12.146 (PDF)
  • Rozporządzenie RM Dz.U.04.114.1193 (PDF)
  • Ustawa o promocji zatrudnienia (PDF)