STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI-"SZANSA"
 Pracownicy GCI
 Aktualności
 Archiwum
 Bezrobocie
 Niepełnosprawni cz.1
 Niepełnosprawni cz.2
 Niepełnosprawni cz.3
 GCI w Wielkopolsce
 Ważne adresy
 • Niepełnosprawni cz.1

  Akty prawne:

  • Konstyucja RP (PDF)
  • Karta praw ON (PDF)
  • Konwencja MOP (PDF)
  • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej ON (PDF)

  Opis i Rozporządzenia do Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ON:

  Pracodawcy

  • Ograniczenia (PDF)

  Uprawnienia

  Zwolnienia z obowiązku wpłat na PRFON albo obniżenie wpłat

  • Artykuł 21 ustawy (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 września 1998r. Dz.U.98.124.820 (PDF)

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 maja 2003r. Dz.U.03.104.969

  • Treść rozporządzenia (PDF)
  • Formularz INF-1 (PDF)
  • Formularz INF-2 (PDF)
  • Formularz NF-1-Z (PDF)

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 6 czerwca 2003r. Dz.U.03.105.989

  • Treść rozporządzenia (PDF)
  • Formularz DEK-I-O (PDF)
  • Formularz DEK-I-a (PDF)
  • Formularz DEK-I-b (PDF)
  • Formularz DEK-II (PDF)
  • Formularz DEK-II-a (PDF)
  • Formularz DEK-W (PDF)
  • Formularz DEK-Z (PDF)
  • Formularz DEK-R (PDF)

  Finansowanie składek na ubezpieczenie społeczne

  • Artykuł 25 ustawy (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 23 grudnia 1998 Dz.U.98.164.1190 (PDF)

  Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb pracownika niepełnosprawnego

  • Artykuł 26 ustawy (PDF)
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Dz.U.04.99.1001 (PDF)

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 września 2004r. Dz.U.04.215.2186

  • Treść rozporządzenia (PDF)
  • Formularz WN-P (PDF)
  • Formularz WN-S (PDF)

  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

  • Artykuł 26 a-c (PDF)

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 30 grudnia 2003r. Dz.U.03.232.2330

  • Treść rozporządzenia (PDF)
  • Formularz INF-D (PDF)
  • Formularz INF-D-Z (PDF)
  • Formularz INF-D-P (PDF)
  • Formularz Wn-D (PDF)

  Zwrot kosztów zatrudnieniaosób pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu

  • Artykuł 26 d (PDF)

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 15 września 2004r. Dz.U.04.215.2186

  • Treść rozporządzenia (PDF)
  • Formularz Wn-P (PDF)
  • Formularz Wn-S (PDF)

  Zakłady chronionego rynku pracy

  Zakład pracy chronionej

  • Artykuł 28, 30-32 (PDF)

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 maja 2003r. Dz.U.03.104.968

  • Treść rozporządzenia (PDF)
  • Formularz INF-W (PDF)
  • Formularz INF-WZ (PDF)

  Zakład aktywności zawodowej

  • Artykuł 29-31 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 21 stycznia 2000r. Dz.U.00.6.77 (PDF)

  Rozporządzenie MPiPS z dnia 27 maja 2003r. Dz.U.03.104.968

  • Treść rozporządzenia (PDF)
  • Formularz INF-W (PDF)
  • Formularz INF-WZ (PDF)

  Niepełnosprawni

  Uprawnienia

  • Prawo do przystosowania miejsca pracy (PDF)
  • Ograniczony czas pracy pracowników niepełnosprawnych (PDF)
  • Dodatkowe przerwy w pracy osób niepełnosprawnych (PDF)
  • Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych (PDF)

  Prawo do szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy

  • Artykuł 11 (PDF)
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Dz.U. 04.99.1001 (PDF)

  Szkolenia

  • Artykuł 37-41 (PDF)

  Przygotowanie zawodowe

  • Art. 49, 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Dz.U.04.99.1001 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 24 sierpnia 2004r. Dz.U.04.185.1912 (PDF)

  Prace interwencyjne

  • Art. 49, 51 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Dz.U.04.99.1001 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 13 lipca 2004r. Dz.U.04.161.1683 (PDF)

  Zwolnienie od pracy w celu badań albo udziału w turnusie rehabilitacyjnym

  • Artykuł 20 (PDF)
  • Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 maja 2003r. Dz.U.03.100.927 (PDF)

  Własna działalność gospodarcza

  • Dofinansowanie do kredytu bankowego na kontunuowanie działalności (PDF)
  Pożyczka na rozpoczęcie własnej działalności
  • Artykuł 12 (PDF)
  • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. Dz.U.04.99.1001 (PDF)
  • Rozporządznie MPiPS z dnia 2 maja 1998r. Dz.U.98.67.439 (PDF)