STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI-"SZANSA"
 Pracownicy GCI
 Aktualności
 Archiwum
 Bezrobocie
 Niepełnosprawni cz.1
 Niepełnosprawni cz.2
 Niepełnosprawni cz.3
 GCI w Wielkopolsce
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  "SZANSA"

  Jest Referatem Wydziału Usług Społecznych Urzędu 1Miasta w Gnieźnie. Powstało staraniem władz miejskich przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach programu "Pierwsza praca".

  Gminne Centrum Informacji "SZANSA" w Gnieźnie świadczy usługi od dnia 14.10.2005r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00-15.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.  Formy działania GCI:
  • poradnictwo indywidualne i grupowe,
  • treningi i warsztaty aktywizacji zawodowej,
  • szkolenia, sympozja, konferencje,
  • giełdy edukacyjne, targi pracy,
  • dostęp do informacji
  • pomoc doradcza w zakresie:

  * przygotowania do wejścia na rynek pracy, preorientacji zawodowej: nabycia umiejętności dokonywania dalszego kształcenia,

  * świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej, z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej

  * pozyskiwania funduszy z UE, grantów krajowych,

  * rozwój metod, technik i zasobów z dziedziny informacji i poradnictwa zawodowego w ramach towrzenia platformy współpracy z partnerami rynku pracy


  W GCI można skorzystać z:
  • usług biurowych,

  • skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,

  • sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania w wyszukiwaniu ofert pracy,

  • zasobów informacji sieci Internet,

  • kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,

  • działalności reklamowo - informacyjnej

  • pomocy przy poszukiwaniu pracy.


  Adresatami usług są mieszkańcy miasta Gniezna, a w szczególności:

  • młodzież ucząca się, studenci, absolwenci,
  • osoby poszukujące pracy,
  • osoby niepełnosprawne,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby pozostające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rynku pracy, pozyskiwania funduszy unijnych, grantów krajowych,
  • organizacje pozarządowe.


  W GCI można uzyskać informacje o:

  1. Polityce Strukturalnej UE

  2. Programach pomocowych Unii Europejskiej

  3. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej

  4. Przeciwdziałaniu bezrobociu

  5. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw

  6. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa wielkopolskiego

  7. Legalnej pracy w państwach UE


  Informacje o GCI "SZANSA"