STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI-"SZANSA"
 Pracownicy GCI
 Aktualności
 Archiwum
 Bezrobocie
 Niepełnosprawni cz.1
 Niepełnosprawni cz.2
 Niepełnosprawni cz.3
 GCI w Wielkopolsce
 Ważne adresy
 • Pracownicy GCI


  KADRA - Pracownicy Urzędu Miejskiego GCI

  Aneta Szymska


  WYKSZTAŁCENIE:

  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

  Kierunek i specjalność : politologia-administracja europejska.

  Absolwentka wyższych studiów zawodowych na kierunku "Politologia" posiada umiejętności praktyczne związane z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz administracjami: państwowej i samorządowej, a także w mediach i szkolnictwie.
  Specjalność "administracja europejska" przygotowała do pracy w organach administracji samorządoweji i państwowej innych instytucji i organizacji współpracujących ze swymi partnerami w Unii Europejskiej.

  Szkolenia:

  • Gminne Centrum Informacji przygotowane do obsługi niepełnosprawnych
  • Regionalne Szkolenie "Promocja Sportu Osób Niepełnosprawnych"
  • Szkolenie dla kadry doradców zawodowych /uprawnienia do prowadzenia poradnictwa zawodowego dotyczącego preorienatcji zawodowej na rynku pracy w gimnazjach, szkołach poadngimnazjalnych, klubach, centrach kariery, instytucji rynku pracy/
  • Kurs doskonalenia z zakresu PISANIA WNIOSKóW I APLIKACJI O MAłE GRANTY
  • Kurs doskonalenia z zakresu UMIEJĘTNOśCI PRZYWÓDCZYCH

  • Szkolenie dotyczące pozyskiwania środków w ramach mechanizmu Europejski Fundusz Społeczny oraz grantów rządowych
  Obecnie kontynuuje naukę na uzupełniających studiach magisterskich specjalność administracja samorządowa.  Monika Płatek

  monika

  WYKSZTAŁCENIE:

  Roczne Policealne Studium Finansów w Gnieźnie.

  Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wydział Administracji.

  Ukończyła studia wyższe zawodowe na kierunku administracja -specjalność zarządzanie w administracji. Posiada umiejętności związane z zakresem planowania, doradztwa, strategii marketingowej oraz procesów decyzyjnych i wykonawczych. Studia przygotowały również do efektywnej pracy w administracji, z wykorzystaniem właściwych typów komunikacji interpersonalnej oraz nowoczesnych narzędzi pracy.

  Obecnie kontynuuje naukę na studiach uzupełniających magisterskich-specjalność administracja gospodarcza, która przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach, bankach oraz administracji państwowej. Zapewni również orientację w dziedzinie problematyki gospodarczej.


  Krzysztof Kolski


  WYKSZTAŁCENIE:

  Absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie, profil: "Zarządzanie informacją".

  Obecnie kontynuuje naukę w Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium" w Gnieźnie, kierunek- Zarządzanie małymi i średnimi firmami o profilu Systemy Informatyczne.


  Tak pracujemy: